Hải quân Thái Lan bắn tàu cá Việt Nam đánh cá trái phép

0
7

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE