Hải quân Philippines vung tiền “khủng” nâng cấp tàu pháo

0
13