Hải quân Ấn Độ đã có siêu hạm Kolkata thứ 3

0
26
SHARE