Hai đội đặc nhiệm nguy hiểm nhất nước Mỹ có gì khác nhau?

Hai lực lượng đặc nhiệm Delta và Navy SEALs dù có tên gọi khác nhau, cách thức tổ chức có sự khác biệt nhất định nhưng về cơ bản mục tiêu, mục đích sử dụng thì như nhau.

 

SHARE