Hà Nội xác nhận tàu Hải Dương 98 của Trung Quốc đã ra khỏi EEZ của Việt Nam

Theo RFA Tiếng Việt