Hà Nội lại chi tiền tỉ để rửa đường…

Theo RFA Tiếng Việt