Hà Nội: Chi 20 tỷ đồng tuyên truyền phát triển điện hạt nhân

0
6

Phối cảnh nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận trong tương lai

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND, triển khai kế hoạch khung giai đoạn 2016 – 2020 thực hiện đề án thông tin tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam đến năm 2020 của thành phố Hà Nội.

Theo UBND TP Hà Nội thông tin tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân là một nhiệm vụ quan trọng cần được tiến hành một cách hệ thống, thường xuyên, lâu dài để tạo ra nhận thức đúng đắn, sự đồng thuận của công chúng, xây dựng văn hóa an toàn góp phần đảm bảo sự thành công của chương trình phát triển điện hạt nhân.

Điều đó cũng nhằm tăng cường nhận thức và sự hiểu biết một cách đầy đủ, đúng đắn của các tầng lớp xã hội và các tổ chức trên địa bàn TP Hà Nội về tính chất, đặc điểm, sự cần thiết và lợi ích của điện hạt nhân trong việc đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Việc này cũng xuất phát từ yêu cầu đảm bảo an toàn, an ninh, góp phần duy trì và nâng cao sự đồng thuận của công chúng cho việc triển khai thực hiện thành công Dự án điện hạt nhân một cách bền vững ở Việt Nam.

Hà Nội đặt ra mục tiêu trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm của công tác thông tin, tuyên truyền là tập trung phục vụ thực hiện thành công và đảm bảo an toàn cao nhất cho Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và các dự án điện hạt nhân tiếp theo.

Kế hoạch trên của Hà Nội nhằm phối hợp tuyên truyền, đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất và phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành, đơn vị có liên quan, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời trong việc cung cấp thông tin tiếp nhận và trả lời ý kiến công chúng.

Tổng kinh phí để triển khai thực hiện kế hoạch trên khoảng gần 20 tỷ đồng. Trong đó, Hà Nội đề nghị ngân sách Trung ương bố trí kinh phí thực hiện năm 2016 là hơn 2,1 tỷ đồng, giai đoạn 2017 – 2020 là 12,5 tỷ đồng.

Theo Dân trí