GSV Andrew Đỗ sống hợp lệ tại Westminster khi tranh cử đầu năm nay

0
11

Sát Viên Andrew Đỗ (Thanh Phong/Viễn Đông)

WESTMINSTER – Phòng Biện Lý Quận Cam đã công bố kết quả điều tra về đơn khiếu nại ông Andrew Đỗ không sống trong Khu Vực Số 1 khi ông tham gia tranh cử Giám Sát Viên Orange County trong một cuộc bỏ phiếu đặc biệt đầu năm nay.

Trong tập phúc trình dày 9 trang được Phòng Biện Lý công bố ngày thứ Hai, 5 tháng 10, 2015, phần kết luận cho biết ông Andrew Đỗ đã sống hợp lệ tại Westminster khi ông tranh cử, mặc dù trong nhiều năm ông đã sống tại các địa chỉ khác nhau tại Quận Cam.

Vấn đề này liên quan đến cuộc bỏ phiếu đặc biệt diễn ra ngày 27 tháng Giêng, 2015, dành cho chức Giám Sát Viên Khu Vực Số 1 tại Quận Cam. Khu vực này bao gồm một phần của thành phố Westminster, nơi mà ông Andrew Đỗ đã sống khi ông nộp đơn tranh cử với bốn ứng cử viên khác.

Trước khi có cuộc bỏ phiếu đặc biệt, bà Janet Nguyễn đã giữ chức Giám Sát Viên tại khu vực này. Vì bà đắc cử chức nghị sĩ tiểu bang California vào đầu tháng 11 năm 2014, ghế giám sát viên được bỏ trống và vì vậy mới có cuộc bỏ phiếu đặc biệt.

Sau khi ông thắng với số phiếu rất khít khao, đơn khiếu nại được nộp vào ngày 18 tháng Hai, 2015 và nêu ra vấn đề ông Andrew Đỗ không chắc sống trong khu vực mà ông đại diện.

Vì có người khiếu nại nên Phòng Biện Lý Quận Cam phải thực hiện một cuộc điều tra rất chu đáo. Các điều tra viên đã xem xét các hồ sơ từ Nha Lộ Vận, phiếu ghi danh bầu cử, hóa đơn đóng thuế thổ trạch, cho đến các hóa đơn trả tiền điện, nước. v.v. để biết chắc ông Andrew Đỗ đã sống hợp lệ trong Khu Vực Số 1.

Trong tập phúc trình với đầy đủ chi tiết về cuộc điều tra, tiến trình điều tra theo đúng qui tắc, người ta được biết ông Andrew Đỗ và gia đình đã sống tại Westminster ít nhất là từ tháng Bảy 2014. Ông nạp đơn tranh cử giám sát viên vào ngày 15 tháng 12, 2014. Trước đó, từ năm 1996, ông đã sống tại Huntington Beach, Santa Ana và Garden Grove.

:VD:

SHARE