Global Witness: Công nghiệp sản xuất ngọc bích của Myanmar trị giá 31 tỷ USD

0
5

Khai thác ngọc bích tại Hpakant, Kachin, Myanmar hôm 4/10/2015.

Công nghiệp sản xuất ngọc bích của Myanmar có tổng trị giá 31 tỷ USD, cao hơn các số liệu chính thức được công bố 9 lần, và phần lớn lợi nhuận chạy vào túi giới quân sự quyền lực, cũng các cựu thành viên chế độ quân phiệt trước kia. Báo cáo của tổ chức Global Witness tạm dịch là Nhân chứng toàn cầu có trụ sở ở Luân Đôn phổ biến hôm thứ sáu cho biết như vừa nêu.

Theo báo cáo này, nguồn lợi nhuận mờ ám từ khai thác đá quí đã tạo ra xung đột ở Myanmar, vấn đề này cản trở các nỗ lực ổn định nền dân chủ non trẻ, trước cuộc tổng tuyển cử lịch sử sắp diễn ra vào tháng 11.

Myanmar hay Miến Điện nổi tiếng về các loại đá quí như bích ngọc, hồng ngọc. Trong những năm cuối cùng của chế độ quân phiệt, đặc quyền khai thác các mỏ đá quí được giao cho quân đội và tầng lớp cao quí của chế độ.

Theo Global Witness, tổng giá trị khai thác các loại ngọc quí ở Miến Điện năm 2014 khoảng 31 tỷ USD, trong khi tổng số ngọc Miến Điện tiêu thụ chính thức năm 2014 được báo cáo chỉ có 3,4 tỷ USD. Phần buôn bán ngầm các loại ngọc quí ước tính bằng phân nửa GDP Tổng sản phẩm nội địa hàng năm của Miến Điện.

:R:

SHARE