Giới trẻ Hà Thành “săn” siêu Trăng

0
12

Giới trẻ Hà Thành “săn” siêu Trăng ảnh 2

Giới trẻ Hà Thành “săn” siêu Trăng ảnh 3

Tranh thủ ghi lại những hình ảnh siêu Trăng.

Giới trẻ Hà Thành “săn” siêu Trăng ảnh 4

Giới trẻ Hà Thành “săn” siêu Trăng ảnh 5

Chăm chú dõi theo hình ảnh siêu trăng đang tỏa sáng trên bầu trời Hà Nội.

Giới trẻ Hà Thành “săn” siêu Trăng ảnh 6

Giới trẻ Hà Thành “săn” siêu Trăng ảnh 7

Giới trẻ Hà Thành “săn” siêu Trăng ảnh 8

Siêu Trăng rực sáng giữa bầu trời Hà Nội.