Giới trẻ chết vì dùng thuốc quá liều tăng ở 35 tiểu bang

0
5

Di-Antalvic, thuốc giảm đau bán ở Âu Châu. (Hình: Getty Images/Jeff Pachoud)

Người trẻ chết vì dùng thuốc quá liều gia tăng trầm trọng ở 35 tiểu bang trong thập niên qua, USA Today trích dẫn một báo cáo mới của Trust for America’s Health.

Tệ hại hơn nữa, số tử vong do quá liều ở năm tiểu bang Kansas, Montana, Ohio, Wisconsin và Wyoming tăng hơn gấp bốn lần.

Dùng thuốc quá liều là nguyên nhân tử vong hàng đầu trong năm 2013, qua mặt cả chết do tai nạn xe hơi.

Trong 35 tiểu bang có số người trẻ chết do quá liều gia tăng từ năm 1999 đến 2011, tăng gấp ba lần ở 12 tiểu bang Arkansas, Delaware, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Missouri, New Hampshire, New York, Oklahoma, Utah và West Virginia.

Trong khi ở Kansas, Montana, Ohio, Wisconsin và Wyoming có mức tăng cao nhất trong cùng thời kỳ nhưng các tiểu bang này hiện chưa ở mức cao nhất trên toàn quốc.

Mức cao nhất toàn quốc hiện nay là ở West Virginia, nơi cứ mỗi 100,000 người trẻ thì có 12.6 người chết vì uống thuốc quá liều trong thời gian từ 2011 đến 2013, so với North Dakota, nơi chỉ 2.2 người chết trong mỗi 100,000 người trong cùng thời kỳ.

Số thuốc giảm đau biên toa và bán ở Mỹ tăng gần gấp bốn lần từ năm 1999, và số thuốc biên toa quá liều chiếm hơn phân nửa tất cả các thuốc quá liều của 2013.

Trên toàn quốc, nam giới quá liều nhiều hơn phái nữ 2.5 lần.

Sự gia tăng tử vong do uống thuốc quá liều trong giới trẻ phần lớn do gia tăng sự lạm dụng thuốc biên toa và liên hệ gấp đôi với việc sử dụng heroin của người trong hạng tuổi từ 18 đến 25 trong 10 năm qua.

45% người dùng heroin cũng nghiện luôn cả thuốc giảm đau biên toa

:NV:

SHARE