Giới thiệu bí thư Nghệ An làm Tổng Kiểm toán Nhà nước

0
11
Ông Hồ Đức Phớc – Ảnh tư liệu Tuổi Trẻ

Tờ trình vừa được chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trình bày trước Quốc hội.

Kiểm toán Nhà nước là thiết chế độc lập, Tổng Kiểm toán Nhà nước được Quốc hội bầu theo nhiệm kỳ Quốc hội. Trong lịch sử, đã có lần Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước với hai ứng cử viên là các ông Vương Đình Huệ và Trần Văn Tá.

Trước đó, sau khi công bố kết quả bầu cử một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đọc tờ trình, giới thiệu ông Hà Ngọc Chiến để Quốc hội bầu giữ chức chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội.

Bà Lê Thị Nga được giới thiệu làm chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; ông Nguyễn Đức Hải được giới thiệu làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – ngân sách; ông Võ Trọng Việt được giới thiệu làm chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – an ninh; bà Nguyễn Thanh Hải được giới thiệu làm chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; bà Nguyễn Thúy Anh được giới thiệu làm Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội.

Theo tuoitre

SHARE