Giới lập pháp Hong Kong tuần hành bảo vệ sinh viên biểu tình (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt