Giới hoạt động: Hy vọng ông Trump mạnh tay và chấm dứt chính sách ‘đu dây’ của VN

0
15

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE