Giới hoạt động bị canh giữ khi ông Kerry thăm Việt Nam

0
8

Theo RFA Vietnamese Tiếng Việt

SHARE