Giới đấu tranh Việt và tổng thống đắc cử Mỹ

Shares

Theoo RFA Vietnamese Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.