Giới chức di trú Mỹ bảo vệ lệnh hạn chế du hành của ông Trump

0
6

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE