Giới chức di trú Mỹ bảo vệ lệnh hạn chế du hành của ông Trump

0
4

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE