Giáo sư Long: Thái độ của ông Duterte với TQ chỉ là tạm thời

0
3

Theo VOA tiếng Việt

SHARE