Giáo hoàng chấp thuận cho Hồng y Washington từ chức (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE