Giàn khoan dầu bị gió đánh dạt vào bờ

0
3

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE