Giám sát viên OC tranh cãi về việc để công chúng dự họp hội đồng

43

Thậm chí trước khi Hội Đồng Giám Sát bắt đầu họp hôm Thứ Ba, 22 Tháng Sáu, các thành viên tranh cãi về việc nên cho phép công chúng vào dự họp như một số cơ quan khác của quận hạt, hay nên giữ lại một số biện pháp hạn chế để bảo vệ nhân viên quận hạt.

Vài chính quyền địa phương, như Costa Mesa và Anaheim, đã mở lại phòng họp Hội Đồng Thành Phố để cư dân vào dự họp hoặc góp ý về vấn đề địa phương.

Đến nay, Hội Đồng Giám Sát Orange County vẫn tiếp tục cách làm trong đại dịch là để cư dân vào phòng kế bên để góp ý, và bỏ trống ghế dành cho công chúng trong phòng hội đồng.

Bất kỳ ai cũng có thể xem họp hội đồng được truyền hình trực tiếp trên mạng, và các giới chức đôi khi gắn loa bên ngoài để cư dân có thể nghe họp.

Giám Sát Viên Don Wagner cho rằng đôi lúc đứng bên ngoài phòng hội đồng rất khó nghe được diễn biến bên trong, mà hội đồng thì đang bàn chuyện công, do đó “tôi đề nghị sớm cho phép công chúng dự vào dự họp.”

“Những cơ quan khác trong quận hạt đã mở. Chúng ta nên làm theo,” ông Wagner nói.

Cái khó đối với ông Andrew Đỗ, chủ tịch Hội Đồng Giám Sát, là tiểu bang ra quy định người chưa chích ngừa vẫn phải đeo khẩu trang trong nhà, nhưng trong những buổi họp gần đây, nhiều cư dân phản đối đeo khẩu trang lẫn chích ngừa.

“Vì chúng ta thấy cư dân không tuân thủ quy định đó, Cal/OSHA yêu cầu chúng ta phải bảo vệ nhân viên,” ông Andrew nói. Cal/OSHA là Hội Đồng Tiêu Chuẩn Sức Khỏe và An Toàn Lao Động của California.

Ông Wagner phản đối, cho biết không ai trong số các giám sát viên hay nhân viên quận hạt trong phòng họp được kiểm tra chích ngừa hay chưa trước khi vào. Ông nói thêm rằng “việc họ vào phòng họp mà không đeo khẩu trang chính là xác nhận” họ đã chích ngừa COVID-19 – và quy định không hướng dẫn cụ thể cách giải quyết người không đeo khẩu trang.

Giám Sát Viên Katrina Foley nói bà nghĩ rằng tiểu bang rõ ràng giao trách nhiệm cho doanh nghiệp và cơ quan chính quyền bảo đảm mọi người đeo khẩu trang nếu chưa chích ngừa. Bà lưu ý bất kỳ ai cũng có quyền khiếu nại lên Cal/OSHA nếu tin rằng quy định y tế của tiểu bang không được áp dụng – mà ai vi phạm sẽ bị phạt.

Sau buổi họp, trả lời phỏng vấn qua điện thoại với nhật báo The Orange County Register, ông Wagner cho hay ngay lúc này, ông không dự tính đưa vấn đề mở lại phòng họp hội đồng cho công chúng vào nữa. Ba tuần nữa hội đồng mới nhóm họp lại và đến lúc đó, có thể tiểu bang thay đổi quy định, ông cho biết, mà “tôi thấy không ai khác trong phòng họp muốn để công chúng vào.”

Theo ông Wagner, suốt hầu hết đại dịch, giới chức Orange County cố gắng nới lỏng tối đa biện pháp hạn chế đối với cư dân miễn là hợp pháp, nhưng trong vụ này thì họ đang làm ngược lại.

“Điều hành chính quyền như vậy là tệ nhất,” ông nói. “Tôi chẳng hiểu nổi.”

Thứ Sáu tuần trước, Tổng Quản Trị Frank Kim gửi thông báo cho nhân viên quận hạt, theo đó, người đứng đầu các cơ quan có quyền quyết định “nên kiểm tra y tế công chúng khi vào cơ quan hay không.”

Ông Kim cho các giám sát viên hay không có giải pháp nào dễ dàng cho vấn đề xác minh khẩu trang/chích ngừa dành cho những nhân viên phải trực tiếp gặp gỡ công chúng. Ông nói ông cảm thấy “khó xử vì bắt nhân viên quận hạt canh chừng đeo khẩu trang ở cửa ra vào.”