Giám Mục Nguyễn Văn Long được bổ nhiệm làm giám mục chánh tòa ở Úc

SHARE