Giảm lưu thông tiền mặt có phải để đổi tiền?

Theo RFA Tiếng Việt

 

SHARE