Giải quyết dứt điểm vướng mắc trong đền bù sự cố môi trường

UBND tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức cuộc họp về tình hình thực hiện công tác bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển.

Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị lưu ý các địa phương xử lý dứt điểm các vướng mắc để hoàn thành việc chi trả tiền cho người dân

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng kinh phí UBND tỉnh Quảng Trị tạm cấp cho các địa phương gần 680 tỷ đồng để thực hiện bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng. Qua đó, các địa phương đã thực hiện chi trả hơn 618 tỷ đồng; kinh phí các địa phương chưa chi trả là hơn 60 tỷ đồng.

Nguyên nhân chưa chi trả là do một số địa phương kê khai diện tích nuôi trồng chưa đúng với thực tế, kê khai nhầm ở cả hai đối tượng. Ngoài ra còn có việc một số lao động đi nước ngoài; một số địa phương phải điều chỉnh lại do kê khai tàu, thuyền nhầm công suất.

Về công tác thẩm định, phê duyệt, chi trả bồi thường thiệt hại, Sở NN-PTNT đã phối hợp với các địa phương hướng dẫn thực hiện nghiêm túc, sát đúng thực tế và đảm bảo quyền lợi của người dân. Trong đó, tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ hơn 23,6 tỷ đồng/ tổng số gần 39,5 tỷ đồng được các địa phương báo cáo, đề xuất.

Một số địa phương chưa chi trả hết tiền đã tạm cấp cho người dân
Một số địa phương chưa chi trả hết tiền đã tạm cấp cho người dân

Về ổn định tình hình và khôi phục sản xuất, báo cáo của các địa phương cho biết, hoạt động sản xuất thuỷ sản, du lịch, đời sống người dân trên địa bàn 16 xã vùng biển, ven biển đã cơ bản ổn định.

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, vấn đề quan tâm hiện nay là cần giải quyết những công việc trước mắc, dứt điểm và hoàn thành công tác đền bù, chi trả, hỗ trợ cho đối tượng thiệt hại nhằm đảm bảo thời gian theo yêu cầu.

Riêng đối với lĩnh vực hàng tồn kho, cần thực hiện đúng theo thời điểm kê khai, bổ sung. Các địa phương và các ngành liên quan cần phối hợp đồng bộ, thống nhất trong công tác thẩm định, rà soát, chi trả hợp lý, đúng thời gian quy định.

Ngư dân Quảng Trị vươn khơi bám biển, ổn định sản xuất
Ngư dân Quảng Trị vươn khơi bám biển, ổn định sản xuất

Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trên cơ sở số liệu thống kê, thẩm định, các sở, ngành và địa phương liên quan cần gấp rút thực hiện nhiệm vụ, trực tiếp triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, phấn đấu đến 30/6 phải chi trả xong cho người dân. Trong đó, nghiêm túc việc thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ không mở rộng đối tượng trong thời điểm này.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị lưu ý, cần giải quyết, xử lý dứt điểm các kiến nghị, khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến công tác bồi thường, chi trả do sự cố môi trường biển. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác chi trả bồi thường thiệt hại, đảm bảo an toàn, đúng tiến độ, thời gian yêu cầu đề ra.

Dân Trí