Giải mã trận hải chiến lớn nhất lịch sử hành tinh (1)

Với sự tham gia của 7 tàu sân bay, hàng trăm tàu chiến hộ tống cùng máy bay, Midway được coi là trận hải chiến lớn nhất lịch sử hành tinh.

Giải mã trận hải chiến lớn nhất lịch sử hành tinh (1)

Shares

Shares

58 queries in 3.937 seconds.