Giải mã thiết kế xe tăng đi trước thời đại của Pháp

Thiết kế xe tăng Renault FT-17 đã trở thành chuẩn mực chế tạo trên hầu hết các dòng xe tăng được phát triển từ CTTG 2 đến tận hôm nay.

Giải mã thiết kế xe tăng đi trước thời đại của Pháp

Shares

Shares

23 queries in 1.803 seconds.