Giải mã tàu chiến Việt Nam đả thương chiến hạm Mỹ, tháng 8/1964