Giải mã “đội quân tóc dài” trong quân đội các nước

Nữ giới đang ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong xã hội và trong lực lượng vũ trang cũng không phải là ngoại lệ khi tỷ lệ nữ giới tham gia lực lượng quân sự trên thế giới đang ngày càng tăng.

SHARE