Giả tiếng CHÓ giống quá, ko biết là ghép hay thật nhỉ các chế

Shares

Shares

106 queries in 6.021 seconds.