Giá dầu tăng sau khi OPEC đạt thoả thuận cắt giảm sản lượng

0
8

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE