Giá dầu tăng sau khi OPEC đạt thoả thuận cắt giảm sản lượng

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.