Ghê rợn sức mạnh khủng khiếp của bom nhiệt áp

Bom nhiệt áp khi nổ gây ra một loạt các sóng nhiễu động với thời gian lâu hơn và độ mạnh lớn hơn nhiều so với các loại thuốc nổ đặc khác.

Ghê rợn sức mạnh khủng khiếp của bom nhiệt áp

Shares

Shares

23 queries in 1.735 seconds.