Gần nửa triệu người biểu tình ‘nhuộm hồng’ thủ đô Hoa Kỳ

0
2

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE