Gần nửa triệu người biểu tình ‘nhuộm hồng’ thủ đô Hoa Kỳ

0
4

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE