Gần 7 triệu căn nhà ở Mỹ có nguy cơ bị lụt vì bão

Giữa lúc mùa cuồng phong Ðại Tây Dương năm 2017 chính thức bắt đầu, cơ quan thời tiết quốc gia phụ trách việc theo dõi những trận cuồng phong cho biết đây có thể là một mùa bão trên mức bình thường khác, dù giữa lúc một chương trình bảo hiểm lụt của liên bang – lựa chọn duy nhất dành cho nhiều chủ nhà – sẽ hết hạn vào Tháng Chín nếu Quốc Hội không có hành động.

Chương Trình Bảo Hiểm Lụt Toàn Quốc được điều hành bởi Cơ Quan Quản Trị Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA), cung cấp các hợp đồng bảo hiểm dành cho những chủ nhà sống trong những vùng đòi hỏi bảo hiểm như vậy. Tại nhiều nơi, không có thị trường tư nhân nào để thay thế cho chương trình bảo hiểm quốc gia, và tại nhiều vùng, những nhà cho vay đòi hỏi một hình thức bảo hiểm nào đó.

Hiệp Hội Ðịa Ốc Toàn Quốc (NAR), tổ chức đang vận động để Quốc Hội tái chấp thuận chương trình bảo hiểm lụt, ước tính rằng có thể bị mất khoảng 40,000 vụ mua bán nhà một tháng nếu sự chấp thuận hết hiệu lực. Con số ước lượng đó được căn cứ trên kinh nghiệm trước đây: khi chương trình hết hạn vào năm 2010, hơn 1,300 vụ mua bán nhà đã bị đổ vỡ mỗi ngày, theo NAR.

Ngoài ra, nếu một nhà cho vay thế chấp đòi hỏi phải có bảo hiểm lụt giữa lúc một hợp đồng hết hiệu lực, chủ nhà có thể bị coi như không trả nợ. Các hợp đồng bảo hiểm lụt có giá trị trong một năm.

Vào ngày 25 Tháng Năm vừa qua, Ủy Ban Dịch Vụ Tài Chánh đã công bố một phần dự thảo luật để tái chấp thuận – và sửa đổi – chương trình bảo hiểm lụt. Dự luật sẽ được cứu xét trong Tháng Sáu.

Có người chỉ trích chương trình bảo hiểm lụt nói trên. Trong năm 2014, Nghiệp Ðoàn Các Khoa Học Gia Liên Hệ đã phát hành một bản báo cáo nhấn mạnh rằng các chương trình được chính phủ hỗ trợ (như chương trình bảo hiểm lụt toàn quốc NFIP), giúp ấn định giá biểu bảo hiểm “thấp một cách giả tạo” liên quan đến nguy cơ đặt ra cho bất động sản.

Trong năm 2016, có những trận lụt thiệt hại tới năm tỉ đô la, kể cả trận cuồng phong Mathew, theo Hiệp Hội Ðịa Ốc. Ðó là năm bồi thường thiệt hại lớn hàng thứ ba trong lịch sử của chương trình, kể từ năm 1968. Nhưng nhóm trên nhấn mạnh rằng các ngân khoản từ chương trình bảo hiểm lụt toàn quốc (NFIP) cũng được dự trù sử dụng để giảm thiểu thiệt hại, dành cho những cải thiện như nâng cao một bất động sản – hoặc ngay cả việc dời đi nơi khác.

Hôm Thứ Năm tuần trước, công ty cung cấp dữ kiện địa ốc CoreLogic công bố bản báo cáo của họ về nguy cơ nước dâng vì bão trong năm 2017. Công ty nhận diện những địa điểm dọc theo bờ biển Ðại Tây Dương và Vịnh Mexico có nguy cơ nhiều nhất đối với những loại cuồng phong khác nhau. (N.N.)

Theo CoreLogic, 10 vùng đô thị có nguy cơ lụt vì bão nhiều nhất gồm có:

Vùng đô thị: Số nhà có nguy cơ lụt vì bão: 1. Miami (Florida) 784,773 2. New York City (New York) 723,183 3. Tampa (Florida) 459,275 4. New Orleans (Louisiana) 391,004 5. Virginia Beach (Virginia) 388,349 6. Cape Coral (Florida) 313,955 7. Houston (Texas) 283,380 8. Bradenton (Florida) 254,900 9. Naples (Florida) 183,090 10. Jacksonville (Florida) 171,189

:NV:

SHARE