Gần 170.000 hộ dân Sài Gòn đang sử dụng nguồn nước chứa chất gây ung thư

0
5

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE