Facebook xin lỗi vì vụ gỡ ảnh ‘Em bé Napalm’

0
2

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE