Ethiopia nâng cấp tên lửa SA-2 rất đơn giản, Việt Nam có thể làm?

0
29