Em đã phải Replay không biết bao nhiêu lần chỉ để xem cú ném ấy

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

27 queries in 2.015 seconds.