Đương kim Đệ nhất Phu Nhân Hoa Kỳ, Michelle Obama, đọc rap

0
10

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE