Đường đi của coronavius ở Việt Nam

2 trường hợp người Trung Quốc mang coronavirus đã được phát hiện tại Việt Nam hôm 22/1/2020. Cả hai người hiện đang điều trị cách ly tại bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên đường đi của hai người này trong suốt thời gian ở Việt Nam có thể khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ lây nhiễm. RFA có bản đồ hành trình của 2 ca coronavirus đầu tiên tại Việt Nam.

Sơ đồ hành trình của hai khách Trung Quốc nhiễm coronavirus ở Việt Nam

Theo RFA