Được hỗ trợ hạn hán một triệu nhưng xã tận thu một nửa, gần dân nhất nhưng đểu nhất

0
2

Tình trạng hạn mặn đã khiến mùa màng thiệt hại nặng nề.

Sau nhiều tháng chờ đợi, nông dân ấp Phước Hòa (xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân) rất phấn khởi khi nhận được tiền hỗ trợ tái sản xuất sau hạn mặn. Thế nhưng, khi vừa nhận được tiền hỗ trợ thì nông dân đã bị cán bộ ấp “vận động” đóng lại 50% số tiền vừa nhận được vào “các loại quỹ” địa phương.

Anh Nguyễn Chí Thông (ấp Phước Hòa) cho biết: “Đợt hạn mặn vừa qua, gia đình tôi bị mất trắng hơn 1 ha lúa. Bao nhiêu công sức, tiền của đổ vào mà chẳng thu được hạt lúa nào. Hôm ấp cấp tiền hỗ trợ, gia đình tôi nhận được 1 triệu đồng. Song, ngay sau đó, họ bắt đóng đủ các loại quỹ, như: Quỹ an ninh – quốc phòng, quỹ thiên tai, quỹ đền ơn đáp nghĩa… hết 500.000 đồng. Vì thế, số tiền còn lại cũng chẳng giúp gì nhiều cho gia đình tôi trong sản xuất vụ mùa sắp tới”.

Hộ ông Trần Văn Tuấn (ấp Phước Hòa), vụ lúa 2015 – 2016 gia đình ông gieo sạ 3 ha lúa, bị nắng hạn gây hại, thiếu nước ngọt bơm tát nên ông Tuấn gieo sạ lại đến 3 lần nhưng chẳng có lúa để thu hoạch, thiệt hại gần 20 triệu đồng. Nhưng khi ấp cấp phát tiền hỗ trợ thì gia đình ông không có tên trong danh sách.

Cũng như ông, nhiều hộ nông dân trên địa bàn ấp có diện tích lúa bị thiệt hại nặng nhưng lại không được hỗ trợ. Trong khi đó, những hộ không có diện tích trồng lúa lại được đưa vào danh sách hỗ trợ. Có hộ dân có diện tích lúa thiệt hại nhẹ lại được hỗ trợ ở mức cao.

Lý giải về những bất cập trên, ông Ngô Hoàng Oanh, Chủ tịch UBND xã Lộc Ninh cho rằng: “Trong quá trình thống kê thiệt hại do hạn mặn vừa qua, một số ấp trên địa bàn xã đã không bám sát địa bàn, mà chỉ ước chừng, phỏng đoán diện tích của từng hộ rồi lập báo cáo gửi về UBND xã. Do thời gian gấp rút, việc thống kê thiệt hại ở các ấp chỉ diễn ra trong 3 ngày, vì vậy đã xảy ra nhiều sai sót. Còn việc ấp “vận động” các nguồn quỹ an sinh xã hội từ tiền hỗ trợ cho người dân thì UBND xã không có chủ trương”

Qua điều tra của chúng tôi, trên địa bàn huyện Hồng Dân có rất nhiều xã, ấp thực hiện thống kê khống để “tận thu” nguồn tiền hỗ trợ của dân. Điển hình là xã Vĩnh Lộc A, sau khi nguồn tiền được đưa về cấp phát cho dân, huyện, xã kiểm tra rà soát lại các hộ bị thiệt hại mà ấp lập danh sách khống và sai đối tượng số tiền hơn 40 triệu đồng.

Ông Phan Thanh Duy, Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân cho biết: Hiện tại huyện chỉ đạo xã Lộc Ninh trả lại số tiền tận thu cho dân. Đồng thời chỉ đạo xã Lộc Ninh sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, có câu trả lời thỏa đáng cho người dân.

Được hỗ trợ hạn hán một triệu nhưng xã tận thu một nửa, gần dân nhất nhưng đểu nhất