Dựng lại hiện trường, Dương và Tiến làm gì ở các phòng?

0
13

Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến tái hiện hành vi khống chế nạn nhân Dư Minh Vỹ – Ảnh: V.H.T.

Dưới đây là một số hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được tại buổi thực nghiệm hiện trường:

1 Nguyễn Hải Dương tái hiện hành vi ra tay hạ sát nạn nhân Dư Minh Vỹ – Ảnh: V.H.T.

2

Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến tái hiện hành vi đột nhập phòng nạn nhân Linh và Như

3

Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến tái hiện hành vi khống chế bà Nga lục tìm tài sản trong phòng – Ảnh: V.H.T.