Đừng đùa với loài trăn … kẻo ăn năn và hối hận không kịp đấy !!!

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

27 queries in 1.982 seconds.