Dừng đèn đỏ mà được xem biểu diễn hay như vậy chắc không ai muốn đi tiếp nữa

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

23 queries in 1.264 seconds.