Đừng bao giờ đi troll cùng mấy thằng ngu kẻo có ngày chết oan vì nó

Shares

Shares

20 queries in 2.618 seconds.