Đức kiểm soát việc doanh gia Trung Quốc sang mua công ty

Shares

Theo Người Việt Online

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.