Đức Giáo Hoàng Phanxicô phong hiển thánh cho Mẹ Teresa

0
5

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE