Đức bất ngờ kêu gọi dân chuẩn bị cho chiến tranh với Nga

0
9

Loại thực phẩm nào cần lựa chọn để dự trữ?

Theo FAZ, Khái niệm dân phòng mới quy định rằng dân chúng phải tự duy trì cuộc sống của mình trong 10 ngày đầu tiên nếu xảy ra chiến tranh (hoặc thiên tai lớn), bằng nguồn lương thực thực phẩm của riêng mình.

Ngoài ra, mọi người cũng cần có biện pháp đảm bảo nguồn nước uống trong năm ngày, với cơ số hai lít cho mỗi người mỗi ngày.

Tóm lại, theo Khái niệm dân phòng mới, công chúng phải bảo đảm tự cung cấp cho mình thức ăn, nước, nguồn năng lượng, tiền mặt… cho đến khi nhà nước có thể can thiệp để giải quyết những vấn đề này.

Khái niệm dân phòng mới cũng ghi nhận tầm quan trọng của một hệ thống báo động đáng tin cậy, tăng cường xây dựng hệ thống hầm trú ẩn và bảo trì, nâng cấp các cơ sở y tế thông thường.

Theo FAZ, ở Đức, cái gọi là khái niệm dân phòng mới như đề cập trên đây được đưa ra lần đầu tiên kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh hồi năm 1989. Nó được soạn thảo và sẽ được phổ biến theo lệnh của Ủy ban ngân sách Quốc hội song song với cái gọi là Sách Trắng của Bộ Quốc phòng về các vấn đề an ninh quốc gia.

Khái niệm dân phòng mới là một tài liệu dày 69 trang, trong đó có nói rằng ít có khả năng xảy ra một cuộc tấn công vào Đức mà buộc Đức phải sử dụng các phương tiện quốc phòng truyền thống. Tuy nhiên, không được phép loại bỏ hoàn toàn các biện pháp an ninh cần phải xem xét để ứng dụng đối phó với các kịch bản đe dọa như vậy trong tương lai.

Xét tình trạng hiện tại trong lĩnh vực này, theo quan điểm của các tác giả tài liệu Khái niệm…, khả năng ứng phó của dân chúng với chiến tranh hoặc thiên tai lớn là chưa đạt yêu cầu.

Với những nội dung như trình bày ở trên, Khái niệm dân phòng mới của Đức dễ gây cảm tưởng đáng sợ rằng chiến tranh sẽ xảy ra trong ngày một ngày hai, mà ngụ ý rõ ràng nhất là mối nguy đến từ… Nga.

Xin nhắc lại sự kiện có liên quan. Hồi tháng 6, Bộ Quốc phòng Đức công bố Sách trắng về an ninh quốc gia, trong đó gọi Nga là đối thủ chứ không còn là đối tác như trước đây, và liệt Nga vào số các mối đe dọa lớn cho nền an ninh đất nước (xem thêm bài Đức bất ngờ trở mặt với Nga, Petrotimes ngày 5/6/2016).

Nguồn: RIA