Dữ dội trận chiến Waterloo kinh điển giữa thế kỷ 21

Trận chiến nổi tiếng đánh dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh Napoleon giữa một bên là Pháp và một bên là liên quân của Liên minh thứ bảy.

Dữ dội trận chiến Waterloo kinh điển giữa thế kỷ 21

Shares

Shares

47 queries in 3.940 seconds.