Dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông chờ đến bao giờ được vận hành?

Theo RFA Tiếng Việt