Đợt rét kỷ lục ở Mỹ bước sang ngày thứ nhì (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE